Blog

Proof ile Zamandan Ve Maliyetten Avantaj Sağlamak Mümkün!

Proof tek yüz perde, temel ve derin temel yalıtımında koruma betonu gerektirmeden, elastromerik (SBS) katkılı; beton basıncı ve hidratasyon ısısı ile taze betona tam yapışma sağlayan yüksek performanslı, polyester keçeli su yalıtım ürünüdür.

 

Özellikleri:

 • Temel yalıtımı ve tek yüz perde için özel hazırlanmıştır.
 • Polyester keçe taşıyıcılıdır.
 • Elastomerik (SBS) katkılı bitümlü üründür.
 • Özel kumlu yüzeyi ile betona tam yapışma sağlar.
 • Soğukta bükülme -20°C, esnekliği ve dayanıklılığı ile tam koruma sağlar.
 • Alt ve üst yüzeyde kendinden yapışkanlı ek yeri özelliği sayesinde hızlı uygulanır ve ekstra ek yeri dayanımı sağlar.
 • Geleneksel yöntemlerde olduğu gibi yüzey hazırlığında astar uygulamasına gerek duyulmaz.
 • Tek yüz perdelerde iksa kazıkları önüne yapılan yalıtım yüzeyine uygulandığında metrekare kaybının önüne geçer ve ekstra dolguya ihtiyaç duyulmaz.
 • İçeriğindeki bileşenler sayesinde delinmeye karşı dirençlidir.
 • Koruma betonu uygulanmadığı için geotekstil keçe gerektirmez.
 • Bina yüksekliği düşünüldüğünde, Bonus Proof kullanılan şantiyelerde koruma betonuna ihtiyaç duyulmadığı için hafriyattan avantaj sağlanmış olur.
 • Yırtılma ve delinmelere karşı dayanıklı olup sonrasında yaşanan su kaçaklarında suyun yürümesini engeller ve noktasal enjeksiyonla müdahale imkanı verir.
 • Geleneksel su yalıtımı uygulamalarının aksine tek kat uygulanır.
 • Geotekstil keçe, koruma betonu ve hafriyat uygulaması ve işçiliği gerektirmediğinden maliyet ve zamandan ekstra kazanç sağlar.

Yatay Uygulama Detayı

Temellerde grobeton yüzeyi yabancı maddeler arındırılıp temizlendikten sonra uzunlamasına şaşırtmalı olarak zemine yerleştirilir. Serbest serim yapılır. Bini yerleri ve kendinden yapışkanlı ek yerleri şaloma yardımıyla hafif ısı tutulup üzerinden 10-12 kg ağırlığında silindir geçilerek ek yeri kaynağı yapılır. Kaynağın soğuması ile demir donatı uygulamasına hızlıca geçilebilir.

Dikey Uygulama Detayı

İksa kazıkların önüne yalıtım yüzeyi oluşturulur. Yalıtım yüzeyi beton dökülerek, tuğla-bims örülerek, OSB veya playwood ile hazırlanabilir. Oluşan yalıtım yüzeyinin üzerine sırasıyla XPS, drenaj levhası ve kendinden yapışkanlı Bonus Proof EP300 V yukarıdan baskı çıtasıyla sabitlenerek enine 15 cm, boyuna 10 cm bini payı dikkat edilerek yapıştırılır.

Tek yüz perde yalıtımında;

 • Bonus Proof EP300 V

Temel yalıtımında;

 • Bonus Proof EP350 H,
 • Bonus Proof EP450 H,
 • Bonus Proof PROOF EP450 H ÇT kullanılmaktadır.

Adil Veral – İş Geliştirme Yöneticisi