ÜYELİK İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

ÜYELİK İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

BİTÜDER DERNEK ÜYELİĞİ İÇİN GEREKLİ BAŞLICA EVRAKLAR

  • Firma imza sirküleri ve Ticaret Sicil Gazetesi sureti.
  • Sanayi Bakanlığından onaylı kapasite raporları
  • Dernekte firmayı Yönetim Kurulu Üyesi olarak temsil edecek gerçek kişiye ait şirket Yönetim Kurulu karar yazısı.
  • Üye olacak kişilerin nüfus cüzdanı örnekleri ve ikametgah adresleri.
  • Bitümlü Membran Ürünlerine ait Kalite Uygunluk Belgeleri,
  • TS EN 13969, TS EN 13707’ye ilişkin alınmış CE Belgeleri.
  • Firmanın tüm adres, iletişim bilgilerini içeren kapsamlı bir dosya ve broşürler, ürün el numuneleri.
  • Onaylı Üyelik Formu ve Üyelik Taahütnamesi (Standart formatta)
  • 5.000 TL Giriş aidatının ödenmesi. (İş Bankası Ataşehir Şb. (1226) Hesap No: 0161936)

Başvuru için:
Tel: 0216 466 33 29
Fax: 0216 365 66 43
Mail: info@bituder.org