ÜYELİK KOŞULLARI

ÜYELİK KOŞULLARI

Dernek Tüzüğümüzün 5. Maddesi uyarınca dernek üyesi olabilmek için Türkiye'de bitümlü su yalıtımı üreticisi olmak ve üretim tesisine sahip olmak, Ürettiği Polimer Bitümlü örtü tipleri için kullanım amacına uygun şekilde ilgili standartlara (TS EN 13707, TS EN 13969) uygun olduğunu CE Belgesi ile belgelendirmek, bu belgelerin belirlenen aralıklarla süresinde güncellendiğini ve kabul edilebilirliğinin devam ettiğini ortaya koymak gerekmektedir. Ayrıca;

  • Dernek tüzük ve iç yönetmelik hükümlerine uymayı taahhüt etmiş olmak,
  • Dernek gelirlerine temel oluşturan giriş aidatı, yıllık aidatı ve katkı paylarını ödeme gücüne sahip olmak ve önceden belirtilen giriş aidatı, yıllık aidatı ve katkı paylarını ile faaliyetlerle ilgili harcamalara katılma şartlarını ve paylarını kabul etmek,
  • Dernek tüzük ve iç yönetmelik hükümlerine uymayı taahhüt etmiş olmak,
  • BİTÜDER üyeliği için, şirket yönetim kurulunda karar almak ve kendisini temsil edecek kişinin firmanın sahibi, yönetim kurulu başkanı ya da yöneticisi olduğunu yazılı olarak bildirmek

gerekmektedir.