Blog

YAPILARDA KOROZYON NASIL OLUŞUR? BETONLA DONATI ARASINDAKİ BAĞ NASIL ZAYIFLAR?

1- Betonarme yapılar ömürleri boyunca birçok fiziksel ve kimyasal etkiye maruz kalır.

Ancak su, betonarme yapıların taşıyıcı sisteminin zarar görmesine neden olan başlıca etkendir. Betonun kimyasal oluşum sürecinde, oturmalar veya çeşitli nedenlerle, oluşan kılcal çatlaklardan giren: H2O (su) O2 (oksijen gazı) ile Fe (demir) üzerinde korozyonu oluşturur.

2- Yapılar birkaç yönden suyun zararlı etkileri ile karşı karşıyadır. Toprak tarafından emilen yağışlar, sızıntı suları ve yapı içerisindeki kullanım suları veya yer altı suları. En büyük tehlike yeraltı sularıdır.

3- Doğru su yalıtımı olmayan yapılarda özellikle yapının temeli, bodrum duvarları ve döşemeleri basınçlı ve basınçsız yeraltı sularının olumsuz etkilerine maruz kalır.

4- Beton içine sızan suyun etkisiyle donatı üzerinde korozyon meydana gelir. Zamanla çatlama ve korozyona bağlı incelmeden dolayı betonla donatı arasındaki bağ zayıflar.

Donatı korozyonu ve kesitteki incelme binanın başlangıçtaki statik hesap değerlerini değiştirir. Binanın yatay ve düşey gerilmelere mukavemeti zayıflar, yani taşıyıcılığı azalır.

5- Statik hesapların deprem risklerine göre yapılması tek başına yeterli değildir. Binanın ekonomik ömrü boyunca statik hesap değerlerinin korunması yapı güvenliğinin korunması demektir.

6- Bitümlü örtüler betonarme yapıların temel ve çatılarında korozyon oluşumunu önlemek için tüm Dünya genelinde en çok, en eski ve en yaygın kullanılan su yalıtım malzemeleridir.

7- Depreme Dayanıklı, konforlu ve güvenli binalar için, su yalıtımı uygulamalarının, mutlaka alanında uzman kişiler tarafından, detaya ve ihtiyaca uygun doğru ürünler ile yapılması önemlidir.

Kaynakça:

  • Üstündağ S. I., “Su Yalıtımının Yapı Maliyetindeki Yeri ve Uygulamasının Önemi” Yüksek

Lisans Tezi, Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Edirne, 2016

  • Yıldırım K., Sümer M., “Denize Yakın Ortamda Beton Korozyonu”, Sakarya Üniversitesi,
  • Topçu İ., Boğa A., “Betonarmede Donatı ve Beton Arasındaki Aderansa Korozyonun Etkisi”

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 2008

  • Gamze Sunar Şahin, Depreme Dayanıklı Yapılar İçin Su Yalıtımının Önemi, İZODERGİ, 2023