Blog

DOĞRU SU YALITIMI KONUSUNDA GEÇMİŞ HATALARDAN DERS ÇIKARILMALI!

Su Yalıtımında Başarının Anahtarı Kaliteli Ürün ve Doğru Uygulama

“Mevcut yapı stokunda riskli ve çürük yapıların yenilenmesi sürecinde geçmiş hatalardan ders almak önem taşıyor. Kaliteli ürün ve doğru uygulama, sağlıklı bir su yalıtım uygulamasında başarının anahtarı. Su yalıtımı yaptırırken kullanılan ürünlerin “CE’ belgeli olmasına özen gösterilmeli. Zaten Avrupa’da çok uzun yıllardır kullanılan bitümlü örtüler, tüm dünyada dayanıklılığını kanıtlamıştır.”

BİTÜDER 2023 yılının ilk yarısını nasıl geçiriyor? Sektörünüzün genel durumunu değerlendirip, yıl sonu öngörülerinizi ve hedeflerinizi paylaşır mısınız?

2023 yılının ilk yarısı 6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli 11 ili kapsayan depremin acılarının sarılması için mücadele ettiğimiz bir süreçte geçti.

Halen bölgenin kalkınması, normal hayata dönülmesi için çabalar harcanıyor, çalışmalar devam ediyor. 2022 de Rusya- Ukrayna krizi ve ekonomik dalgalanmalar gibi nedenlerle zaten oldukça hareketli geçmişti. Ülkemizde ve sektörümüzde küresel problemlerin yansımalarını yoğun yaşadık. Yaşanan bu hareketlilik sektörü ihracat, hammadde, tedarik ve ulaşım noktasında oldukça zorladı. Sektörümüzü yılın ilk döneminde ekonomik olarak en çok etkileyen faktör, enflasyonun ivmesi ile hammadde fiyatlarındaki yükseliş ve bunun maliyetlerimize yansıması oldu.

“Su Yalıtımı Binaları Suyun Zararlı Etkilerinden Korur”

BİTÜDER Başkanı olarak deprem dayanımı ve su yalıtımı ilişkisi hakkında neler söylemek istersiniz? Ülkemizde hakim yapı sistemi betonarme karkastır. Yani betonarme yapı elemanları ve içindeki taşıyıcı demirlerden oluşur.

Su yalıtımı yapılmayan binalarda oluşan korozyon ise yapıların taşıyıcı sisteminin çürümesine ve zamanla zayıflamasına sebep oluyor. Yeni yapılmakta olan binalarda da su yalıtımı, doğru ve kaliteli malzemelerle yapılmazsa, tüm ulusal ve uluslararası standartlara uygun ürün ve uygulama kalitesine dikkat edilmezse, 10 yıl sonra donatı, belli koşullarda başlangıçtaki taşıma kapasitesinin, yaklaşık olarak yüzde 66’sını korozyon nedeniyle kaybediyor. Oysa su yalıtımı binaları suyun zararlı etkilerinden koruyarak güçlü olmasını sağlıyor.

Meydana gelen depremlerde kayıplarımızın çok acı ve ağır toplumsal sonuçları olduğunu ve hatalardan ders alınması gerektiğine dikkat çekmek isteriz.

Doğru şekilde mühendislik hizmeti alarak tasarlanmış ve inşa edilmiş güvenli binalarda yaşamanın her vatandaşın hakkı olduğunu hatırlamalıyız. Binaların statik değerlere uygun inşa edilmesi tek başına yeterli değil, binanın ekonomik ömrü boyunca sağlığının korunması için bazı kriterlerin sağlanması gerekiyor.
“Bina Yıkımlarının Önemli Sebeblerinden Biri Korozyondur”

Su yalıtımı uygulamalarının bina güvenliği açısından önemi nedir ve dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?

Depremler ülkemiz için yeni bir olgu değil. Yaşanan tüm depremler sonrası yapılan incelemelerde binaların yıkılmasının sebepleri kısaca özetlenirse, beton kalitesi, proje yanlışları, zemin özellikleri, alt katlarda kolonların kesilmesi gibi nedenler ortaya çıkıyor.

Korozyon, raporlarda yer alan ve bina yıkımlarının en önemli sebebi olarak karşımıza çıkıyor. Korozyona uğramış muhtelif demirlerin et kalınlıklarının ölçümlerinin yapıldığı, Ф 12'lik inşaat demirlerinin maalesef Ф 9,5'a kadar düştüğünün görüldüğü açıklandı

Bir yapı inşa edilirken, alanın zemin durumu, deprem yükleri, binanın kullanım amacı …vb. kriterler değerlendirilerek tasarlanıyor ve yapılıyor. Mühendislik hizmeti alan tüm binalarda, projeye uygun şekilde uygulama yapılması, bunun da denetlenmesi şart. Kullanılan malzemelerin kalitesi de son derece önemli. Tüm bu parametrelerin içinde en önemlilerinden biri, önemi bilimsel olarak da kanıtlanmış suyun korozyona etkisi.

Binaların temellerinde ve çatılarında, yer altı suyu, yağmur, kar gibi herhangi bir yoldan yapılara sızan su, donarak veya kimyasal tepkimelere girerek, betonun içindeki demir donatının özelliğini yitirmesine ve korozyona, yani paslanmaya neden oluyor.

“Kentsel Dönüşüm Hataların Tekrarlanmaması İçin Önemli Bir Fırsat”

Su yalıtım uygulamalarında sıklıkla karşılaşılan yanlışlar neler? Doğru uygulamaların yapılması için önerilerinizi anlatır mısınız?

Ülkemiz nüfusunun %95‘inin deprem kuşağı üzerinde yaşıyor olması sebebi ile deprem riskine karşı binalarımızın yenilenmesi ‘’Kentsel Dönüşüm’’ seferberliği ile başladı. Büyük depremler sonrası tüm araştırmalar gösterdi ki; bu yıkımların en büyük nedeni binalarda korozyon sonucu taşıyıcı sistemin zayıflamış olmasıydı. Bu gerçekten hareketle mevcut riskli binaların yıkılarak, yeni deprem yönetmeliğine uygun, daha güvenli ve sağlıklı yapılaşma seferberliği, başta büyük kentlerde olmak üzere

tüm ülkede hızla yayılıyor. Kentsel Dönüşüm daha önce yapılan hataların tekrarlanmaması için önemli bir fırsat.

Mevzuat açısından eksiğimiz yok. ‘’Su Yalıtım Yönetmeliği’nin yayınlanmış olması mevzuat açısından önemli bir açığı kapatmıştır. Bu dönemde önemli olan yeni yapılaşmalarda yönetmeliklere uygun malzeme ve uygulama kalitesinin denetlenmesidir. Su yalıtımı uygulamaları

ile ilgili en sık karşılaşılan hataları 3 grupta inceleyebiliriz:

  • Malzeme seçimi: Tasarım aşamasından itibaren yapıya uygun malzeme seçimi.
  • Uygulama kalitesi: En kaliteli malzeme bile yanlış uygulama ve işçiliklerle maalesef işe yaramaz hale gelebilir. Uygulamanın yetkin, bilinçli ve sertifikalı ustaların mahareti ile yapılması çok önemli.
  • Denetim: Hem malzeme kalitesinin hem de uygulama kalitesinin denetlenmesi, varsa eksiklik, aksaklık düzeltilmesi

Yukarıda belirtilen 3 konuda dikkatli ve titiz olunursa doğru ve sağlıklı sonuçlara ulaşılabilir.

“Su Yalıtımı Eksik Yapılmış Bir Bina Kendisini Hemen Ele Verir”

Yeni bir ev kiralarken ya da satın alırken su yalıtım uygulamalarında tüketiciler nelere dikkat etmeli?

Unutmayalım ki mühendislik hesapları ile her türlü zemin durumuna, yeraltı ve yerüstü su kaynaklarının seviyesine

göre hesaplamalar yaparak yönetmelikte belirtilen şartlarda her türlü bina, sağlıklı, güvenli ve uzun ömürlü olacak şekilde inşa edilebilir. Sağlıklı su yalıtımı uygulamaları ile donatılmış bir binanın taşıyıcı sistemi de bina ömrü boyunca korunuyor.

Bir ev satın alırken ya da kiralarken, bina yapım aşamasında hazırlanan proje eklerine bakarak bu detaylar

yönetmeliklerdeki gereklilikleri sağlayacak şekilde uygulanmış mı bakılabilir.

Belediyenin ve yapı denetim kuruluşunun yapı kontrol raporları incelenebilir. Tüm bunların ötesinde su yalıtımı eksik yapılmış bir bina kendini şu şekilde ele verir: Bodrum katlarında, toprak altında kalan bölümlerinde su birikmeleri, rutubet kokusu, sıva kabarmaları varsa bu binanın temel su yalıtımında eksikler vardır ve bina yeraltı sularından etkilenmekte, temel taşıyıcı elemanları zarar görmektedir. Aynı şekilde çatıdan yağmur suyu akıntıları varsa, duvarlarda küflenme, rutubet, boya kabarmaları gibi olumsuzluklar gözle de tespit edilebilir.

“Sektör Paydaşlarına Yönelik Ečitimlerle Kalitenin Artması İçin Çaba Harcıyoruz”

Su yalıtımı konusunda toplumun yeterli bilinç düzeyine ulaştığını düşünüyor musunuz? BİTÜDER olarak bu konuda yaptığınız çalışmalardan söz eder misiniz? Deprem Yönetmeliğine uygun projelendirme ve uygulamanın yanı sıra, bina güvenliğinin sürdürülebilirliğinin sağlanması için olmazsa olmaz Su Yalıtımı uygulamalarına da önem verilerek, tüm binalarda standartlara uygun ürün ve uygulamalarla su yalıtımı yapılmalı. BİTÜDER olarak tüm sektör paydaşlarına yönelik, bilgilendirici seminerlerle, inşaatta kalitenin artması için çalışıyoruz. İnşaat sektöründe çalışan tüm inşaat mühendisleri, mimarlar, yapı karar vericileri, işverenler, müşavir firmalar, yapı denetim firmaları ile eğitim ve denetim konusunda ortak hareket ediyoruz. Mekanizmada yer alan tüm meslektaşlarımızı; doğru malzeme seçimi, doğru uygulama ve uygulamanın denetimi konularında seminerler, eğitim toplantıları ile bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Meslektaşlarımızla, kamu ve özel sektör temsilcileri ile bilgi paylaşım toplantıları yaparak yönetmeliğin doğru şekilde uygulanması için çalışmalar yürütüyoruz.

Şantiyeye gelen ürünlerin, kalite denetimi açısından standartlara uygun olup olmadığının akredite laboratuvar ortamında test edilmesi gibi bazı gönüllü çalışmalar yapıyoruz. Standart dışı ürünlerin kullanımını azaltmak, şantiyeye gelen malzemenin şartnameye uygunluğunu teyit ederek kontrol mekanizmalarına güven vermek, haksız rekabet ortamını engellediği gibi, su yalıtımı gibi kritik detaylarda bina güvenliğini etkileyecek negatif sonuçları da engellemektedir. Tüm olumsuzlukları önlemek için sektör sanayicileri olarak, problemlerin azaltılması, tüketicinin korunması ve nitelikli yapıların artması adına, test ve kalite kontrol çalışmalarına devam ettiğimizi, tüm kurumlar ile iş birliğine hazır olduğumuzu bir kez daha hatırlatmak isteriz.

“Uluslararası Kalitede Proof Ürünleri Üretimi Yapıyoruz"

Sektörünüzdeki malzeme trendleri neler? Kısaca bilgi verir misiniz?

İç pazarda ve dış pazarda kullanılan sayısız su yalıtım malzemesi ve uygulaması var.

Fakat ağırlıklı olarak betonarme karkas yapı sisteminin hâkim olduğu ülkemizde, betonarme yapı sistemine uygun ve en uyumlu malzemelerin bitümlü örtüler olduğunu söyleyebiliriz. Bitümlü örtüler Avrupa pazarında, hatta dünya pazarında olduğu gibi ülkemizde de en yaygın kullanılan su yalıtım malzemesidir. Kaliteli ürün ve kaliteli uygulama, sağlıklı bir su yalıtım uygulamasında başarının anahtarı. Su yalıtımı yaptırırken kullanılan ürünlerin CE belgeli olmasına özen gösterilmelidir. Avrupa’da çok uzun yıllardır kullanılan bitümlü örtüler, tüm dünyada dayanıklılığını kanıtlamıştır.

Ayrıca uzun yıllardır yapılan Ar-Ge çalışmalarıyla bitümlü örtülerde yeni nesil ürün çeşitliliği ve teknolojik prosesler

ile proof ürünler, uygulama pratikliği ve ekonomik çözümlerle diğer malzemelere göre pek çok avantajlar sağlamaktadır. Tüm üyelerimiz geliştirdikleri Ar-Ge çalışmaları ile uluslararası kalitede

proof ürünlerin üretimini yapmakta ve standartlara uygun şekilde piyasaya arz etmektedir.

Sağlıklı bir su yalıtımı için başarının anahtarı nedir? Türkiye’de bitümlü örtüler sektörü ile ilgili son olarak neler söylemek istersiniz?

Mevcut yapı stokunda riskli ve çürük yapıların yenilenmesi sürecinde geçmiş hatalardan ders almak önem taşıyor.

Kaliteli ürün ve kaliteli uygulama, sağlıklı bir su yalıtım uygulamasında başarının anahtarı. Su yalıtımı yaptırırken kullanılan ürünlerin CE belgeli olmasına özen gösterilmeli. Avrupa’da çok uzun yıllardır kullanılan bitümlü örtüler, tüm dünyada dayanıklılığını kanıtlamıştır.

Fakat projelendirme ve denetleme mekanizmasındaki tüm paydaşlarımızın “Kalite” konusuna hâkim olması gerekiyor. Sektördeki tüm paydaşlar; mimar, müteahhit, müşavir, usta düzeyinde herkesin ve son kullanıcıların dahi bilinçli olması gerekir ki, bütüncül bir kaliteden bahsedelim.

Tabii ki Türkiye’nin küresel rekabette de kaliteli ürünleri ile anılan bir ülke olmasını arzu ediyoruz. Bu noktada BİTÜDER üyesi sanayicilerimizin ‘’Kalite’’ olgusu üzerinde hassasiyetle durduğunu vurgulamak isterim. Nitelikli yapıların artmasında tüm paydaşlar, kamu otoritesi ile birlikte sorumluluk ve görev almalıdır.

İnşaat Sektörünün önemli yayınlarından biri olan İNŞAAT DÜNYASI Dergisi'nde yayınlanan röportaja bu linkten de ulaşabilirsiniz.

https://www.insaatdunyasi.com.tr/dergi/2023-mayis-haziran/