Blog

BİTÜM ESASLI PROOF SU YALITIM MEMBRANLARI

BITULINE RESISTA PROOF MEMBRAN:

Bituline Resista; SBS ile modifiye edilmiş elastomer bitüm, özel polimerler ve yüksek mukavemetli dokunmamış polyester taşıyıcı ile imal edilen, temel ve tek yüz kalıp perde su yalıtım uygulamalarında tek kat olarak güvenle kullanılabilen, üst yüzeyindeki özel kum tanecikleri sayesinde, taze betona yapısal betonun hidratasyon ısısı ile yüksek bir mukavemetle yapışan, sürekli bir bütünlük ve kalıcı adezyona sahip olmanın yanı sıra delinme, yırtılma ve hidrostatik basınca karşı yüksek bir dayanma gücüne sahip en gelişmiş su yalıtım membranıdır (Bkz. Şekil 1).


 

Şekil 1: Bituline Resista proof membran.(Bituline Resista paletleri, güneş görmeyen kapalı alanda paletler üst üste konulmadan depolanır).

Bitüm esaslı proof su yalıtım membranları, yatay uygulamalar için, üst yüzeyi kumlu, alt yüzeyi polietilen filmli, düşey uygulamalar için, üst yüzeyi kumlu, alt yüzeyi kendinden yapışkanlı ve tamamı soyulabilen filmli olarak üretilirler.

Çok çeşitli kalınlıklarda üretilmekle birlikte genellikle yatayda (Bituline Resista RP45S-H) 4,5 mm kalınlıkta ve sadece ek yerleri şalümo ile eritilip yapıştırılarak, düşeyde (Bituline Resista RP35S-V) ise 3,5 mm kalınlıkta ve filmi soyulup (kendinden yapışkanlı) tüm yüzeyi yapıştırılarak uygulanmaktadırlar.

Bitüm esaslı proof su yalıtım membranları, temel altı uygulamasında kumlu yüzeyi yukarı bakacak şekilde serbest serim tekniği ile yerleştirilir. Yatay bini yapılacak yeni membranlar, 10cm üst üste getirerek şalümo ile ısıtılır ve üzerinden silindir ile geçilerek yapıştığından emin olunur. Yan yana getirilen membranlar şaşırtmalı bir şekilde yerleştirilir. Boyuna uç bindirmelerinde ise min. 15cm olacak şekilde üst üste bindirilerek şalümo ısısı ile yapıştığından emin olunur.

Temel su yalıtımı uygulamalarında yatayda tek kat olarak uygulanan bitüm esaslı proof su yalıtım membranlarının üzerine koruma betonu atılmasına gerek kalmadan donatı yerleştirilir ve temel betonu dökülür (Bkz. Şekil 2-3-4).

Bitüm esaslı proof su yalıtım membranları alttaki grobeton veya çok iyi sıkıştırılmış toprak yüzeye yapıştırılmadığı için, yüzeye bitüm esaslı astar sürülmesine gerek yoktur. Yüzey nemli olsa bile uygulama rahatlıkla yapılabilir (Bkz. Şekil 5). Durgun su varsa uygulama yüzeyinden uzaklaştırılmalıdır.

Şekil 2: Bituline Resista temel detayı.

Şekil 3: Bituline Resista temel uygulama.

Şekil 4: Bituline Resista temel uygulama detayı.

Şekil 5: Bituline Resista nemli grobeton yüzeyine uygulama.

Tek yüz betonarme perdelerin su yalıtımına başlanmadan önce iksa tarafından sonradan müdahale edilemeyeceği için yüzey hazırlığı büyük önem taşır. Düzgün ve sağlam olarak hazırlanmış kör kalıp veya betonarme izolasyon perdesi üzerine uygulama yapılır. Bituline Resista (RP35S-V) membranların arka yüzeyinde bulunan silikon ayırıcı filmi çıkarılır ve kendinden yapışkanlı kısmı hazırlanan yüzeye veya projede varsa polipropilen drenaj levhası üzerine yapıştırılır. Rüzgar etkisine karşı membranlar en üstten belirli aralıklarla mekanik olarak yüzeye sabitlenir. Düşey yüzeye sabitlenecek membranın boyunu belirlerken, perde donatılarından en az 40-50cm yukarıda kalacak şekilde kesilmesi, bir sonraki bininin sağlıklı bir şekilde yapılması için gereklidir. Membran uygulaması yapıldıktan sonra perde donatısı yerleştirilip iç kalıp kurulduktan sonra perde betonu dökülür (Bkz. Şekil 6).

Şekil 6: Bituline Resista tek yüz betonarme perde detayı (drenaj levhalı).

Tek yüz betonarme perdelerde ısı yalıtımı yapılması bir zorunluluk değildir. İstenmesi halinde, XPS ısı yalıtım malzemesi uygun yüzeye mekanik olarak tespit edilir. Bituline Resista (RP35S-V), filmi soyularak XPS ısı yalıtım malzemesi üzerine yapıştırılır (Bkz. Şekil 7). Proje, hem XPS hem de drenaj levhalı olarak tasarlanmışsa, uygun yüzey üzerine XPS – drenaj levhası – Bituline Resista konumlandırılacak şekilde detaylandırması yapılır. Membran, rüzgar etkisi göz önünde bulundurularak en üstten belirli aralıklarla mekanik tespitle sabitlenir. Betonarme perde donatısı yerleştirilip iç kalıp kurulduktan sonra perde betonu dökülür (Bkz. Şekil 8).

Şekil 7: Bituline Resista tek yüz betonarme perde detayı (XPS ısı yalıtımlı).

Şekil 8: Bituline Resista tek yüz betonarme perde detayı (XPS ısı yalıtımlı ve drenaj levhalı).

Bituline Resista bitüm esaslı proof membran, ASTM D5385 “Hidrostatik Basınç Dayanımı’’, ASTM D5385 Modifiye “Yanal Su Migrasyonu Dayanımı”, ASTM D903 “Yapıştırıcı Bağların Sıyrılma Dayanımı’’ (yapıştığı betondan sıyrılma) ve EN ISO22631 “Yapıştırıcılar Soyma Testi’’ (taze dökülen betona yapışma) testlerine tabii tutularak bağımsız değerlendirme kuruluşunca sertifikalandırılmıştır.

PROOF MEMBRANLARLA YAPILAN SU YALITIM UYGULAMALARININ AVANTAJLARI

 • Temel altında ve tek kullanımlık kalıplarda (kör kalıp) pozitif yönden yalıtım yapılmasını sağlar. Zeminin oturması halinde membran, temel ve perdelerle birlikte hareket ettiği için, su yalıtımı zarar görmez,
 • Koruyucu keçe ve koruyucu beton gerektirmez,
 • Hafriyattan, koruyucu beton kalınlığı kadar tasarruf edilmesini sağlar,
 • Üzerinde yürünebilir, membran yüzeyine geniş basan pas payı kullanmak suretiyle donatı yerleştirilebilir ve sonrasında direk temel betonu dökülebilir.
 • Olası delinmelerde yanal su gezinmelerine izin vermez. Bu sayede su sızıntısı olan nokta bina içinde kolaylıkla tespit edilerek, yüksek enjeksiyon maliyetlerinden kaçınılarak onarılabilir (ASTM D5385).
 • İç yapısındaki özel keçe sayesinde, yırtılma ve delinmelere karşı üstün direnç gösterir,
 • Yatayda sadece ek yerlerinin yapıştırılması, düşeyde de kendinden yapışkanlı tipinin kullanılması sayesinde uygulama süresi çok kısalır,
 • Hızlı ve kolay uygulanır ve su yalıtımı uygulama süresini kısaltır,
 • Deniz suyundan (belli konsantrasyondaki ve ısıdaki tuzlu sudan) etkilenmez,

GELENEKSEL SU YALITIM UYGULAMALARI İLE BİTÜM ESASLI PROOF MEMBRANLARLA YAPILAN SU YALITIM UYGULAMALARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Bitüm esaslı su yalıtım membranları ile yapılan GELENEKSEL su yalıtım uygulamaları;

 • Zemin hazırlığı (grobeton üzeri),
 • Bitüm esaslı astar sürülmesi (iklim şartlarına bağlı olarak en az 1 gün astarın kuruması beklenir),
 • İlk kat membran uygulaması (tüm membran yüzeyi tam yapıştırma),
 • Son kat membran uygulaması (tüm membran yüzeyi tam yapıştırma),
 • Geotekstil keçe serilmesi (ek yerlerinde en az 10 cm üst üste bindirilerek),
 • Koruma betonu dökülmesi (en az 5 cm kalınlıkta),
 • Donatı yerleştirilmesi ve temel betonu dökülmesi.

şeklindedir.

Bitüm esaslı PROOF su yalıtım membranları ile yapılan su yalıtım uygulamaları;

 • Zemin hazırlığı (grobeton veya çok iyi sıkıştırılmış toprak üzeri),
 • Proof membran uygulaması (sadece ek yerlerini yapıştırma),
 • Donatı yerleştirilmesi ve temel betonu dökülmesi.

şeklindedir.

BİTULİNE RESİSTA UYGULAMA ÖRNEKLERİ

Dr. Atila GÜRSES

Onduline Avrasya A.Ş. / Teknik Danışman