Blog

Yapı malzemeleri sektöründe haksız rekabet onarılamaz sonuçlara neden oluyor. - Tolga Ceylan

BİTÜDER Yönetim Kurulu Üyesi, Eryap Grup - Bonus Yalıtım Ülke Müdürü Tolga Ceylan haksız rekabet konusunda değerlendirmelerde bulundu.

"Haksız rekabet farklı sektörlerde farklı sonuçlara yol açabiliyor. Ancak yapı malzemeleri sektörü insanların güvenliğini de sağlayan bir sektör olduğu için konutlarda, yaşam alanlarında haksız rekabet konusunda çok daha özenli olunması gerekiyor. Biz BİTÜDER olarak bu konuda çok yoğun çalışmalar gerçekleştiriyoruz. 2023 yılında ürünlerin daha doğru üretilmesinin yanında, piyasa tarafında özellikle nihai tüketici tarafında kendi kontrol mekanizmalarının yönetilebilmesi için daha kapsayıcı olmak gibi bir yaklaşımımız var.

Kanun koyucu ve piyasa denetim, gözetim işlerinin işleticileriyle daha sık bir araya geleceğiz. 2023 yılında bu standartların tam işlerliğini sağlamak ana hedeflerimizden biri." diye konuştu.