Blog

Eğimli Çatılarda Su Yalıtımı Uygulamaları

Eğimli Çatılarda Su Yalıtımı Uygulamaları

Bildiğiniz üzere pandemi hayatımıza birçok şeyi geri getirdi. Bitişik nizam apartman dairelerinden, bahçeli evlere hatta yazlıklarımıza geri döndük. Hafta sonu yasaklarında kendimize, yürüyüş yapabileceğimiz özel alanlar bulmaya çalıştık. Pandemi süreci yatay mimariye geçişi hızlandırdı.

Bu süreçte herkes bahçeli bir ev talebinde bulundu. Bu talep birçok bölgede yatay mimari ile yapılan bahçeli ev konseptini arttırdı. Artan bu talep villa şeklinde yapılarda görselliği de ön plana çıkarınca eğimli çatı talepleri tekrar gündeme geldi. Dikey mimari de görülmediğinden gözden düşen şingıl bu dönemde yine ön plana çıkmaya başladı.

Peki şingıl nedir ve doğru uygulama nasıl yapılır? Şingıl çok hassas bir malzemedir. Yanlış uygulandığında kalkma, uçma, kalkan yerlerden su alma, mahya detayından su alma gibi çok ciddi sorunlara neden olur. Genellikle de gezilemeyen eğimli çatılarda uygulandığından olumsuz geri dönüşlerde çözüm oldukça zor olur.

Kısaca bu makalede sizlere şingıl ve şingıl uygulanacak çatı nasıl olmalıdır onu anlatmaya çalışacağım.

a) Yatay mimaride ön plana çıkan eğimli çatı nedir?

b) Kullanıma göre çatı Çeşitleri nelerdir?

c) Eğimli çatıda şingıl uygulaması nasıl yapılır?

a) Çatılar eğimine göre 4'e ayrılır. Bunlar;

• Az eğimli çatılar- Eğimleri %25'den daha az olan çatılardır.
• Orta derece eğimli çatılar -Eğimleri % 25 ile % 70 arasında olan çatılardır.
• Dik çatılar- Eğimleri % 70 ya da daha çok olan çatılardır.
• Değişken eğimli çatılar-0 ile %200 arasında eğime sahip, kubbe, tonoz, vb. çatılardır.

b) Kullanımına göre Gezilemeyen eğimli çatılarda yalıtım büyük önem taşır. Gezilemeyen eğimli çatılarda çatı 3 gruba ayrılır. Sıcak çatı, soğuk çatı ve hibrit çatı.

Sıcak çatı, soğuk çatı ve hibrit çatı arasındaki temel farklılıklar;
• Soğuk çatıda taşıyıcı döşeme (tavan) ile çatı örtüsü arasında hava yastığı vardır.
• Soğuk çatıda iç hacimden gelen su buharı döşemeyi he hava yastığını geçerek dış havaya çıkabilir. Sıcak çatıda ise mutlaka havalandırmaya ihtiyaç vardır.
• Hibrit çatı, çatı arası kullanılan binalarda, çatı sisteminin hem sıcak çatı hem de soğuk çatı katmanlarının oluşturulduğu çatılardır.
Her üç tip çatıda da tamamen su sızdırmazlığı sağlanmalıdır.

c) Eğimli çatıda şingıl uygulaması:

Su yalıtım membranı, çatı döşemesini oluşturan kontrplak, beton plaka, lamba zıvanalı ahşap veya osb üzerine, şalümo alevi ile eritilerek uygulanır. Çatı eğiminin %5’in altında olmaması koşulu ile su yalıtım membranı, bir önceki levhanın üzerine 10 cm basacak şekilde binili olarak yapıştırılır.
Her bir şingıl levhasının membran dışındaki yüzeylere tespiti, 4 adet geniş başlı galvanizli çivi ile yapılır. Eğimi 60 derece ve daha fazla olan çatılarda şingıl levhası başına çivi sayısı 8 adet olmalıdır. Mahya kullanımı için standart şingıl levhası enine dik modüllere ayrılarak kesilip rüzgâr yönünde çevrilerek uygulanır.
Çatı dereleri için uygulama membran üzerine şalümo alevi ile ısıtılarak yapılır. Çatı deresini oluşturan düzlemlerden birine uygulanan şingıl levha diğer düzleme en az 25 cm uzatılmalıdır. Çatı deresi ekseninin 40 cm sağına ve soluna çivileme yapılmalıdır.

Eğimli çatıda şingıl uygulamasında en önemli sorun mahya birleşimlerinde yaşanır. Bu konu ile alakalı uygulama detayına aşağıda ulaşabilirsiniz.

Uygulama, tamamlandıktan sonra yırtılma, delinme, yaşlanma (arduvaz, lamine alüminyum gibi yüzeyi kaplı ürünler hariç) vs. nedenlerden dolayı üzeri kapatılarak mutlaka koruma altına alınmalıdır. Doğru yapıştırma sıcaklığı, membranın üzerine lamine edilmiş olan ısıl hassasiyete sahip polietilen film tabakasının şalümo ateşi temasıyla erimesi anında gerçekleşir. Kumlu yüzeylerde ise şalumo alevinin tutulduğu kumlu yüzeyin parlak bir hal alması yapıştırma için uygun sıcaklığa ulaşıldığını gösterir.

Nevzat Goloğlu
İnşaat Mühendisi
Satış Müdürü
İZOTÜM YALITIM MADDELERİ SAN.TIC.LTD.ŞTİ