Blog

Membran ile Su Yalıtımı Uygulaması Nasıl Yapılır?

Membran ile Su Yalıtımı Uygulaması Nasıl Yapılır?

Membran malzemelerin kullanım alanına uygun olarak seçilmesi ve uygulamanın doğru bir şekilde gerçekleştirilmesi, iyi zemin yalıtımının temel koşulları arasında yer alır. Membran uygulamadan önce yüzeylerin iyice temizlenmesi ve tutunmayı önleyecek problemlerin ortadan kaldırılması gereklidir. Zeminde yer alan çamur, çakıl, beton ve taş benzeri tümsekler ve çukurlar olabildiğince giderilmeli ve düz bir zemin elde etmeye çalışılmalıdır. Zeminde çukur ve çıkıntılar bulunmamalıdır.

Uygulama yapılacak beton yüzeyler ıslak ve nemli olmamalı, yeterli priz alma süresi tamamlanmalıdır. Ayrıca uygulama yapılacak yüzeyin yanı sıra yakın çevresi de toprak, çamur gibi etmenlerden arındırılmalıdır.

Öncelikle zemine bitüm esaslı astar uygulanması tavsiye edilir. Astar yüzeysel problemlerin minimize edilmesine yardımcı olduğu gibi, tam yapıştırma yapılan yüzeylerde membranın zeminle aderansını artırır. Rulo halinde temin edilen membran, tamamen açılarak zemine serilir. Boyuna en az 10 cm, enine yani birleşme noktalarına da en az 15 cm ek parça bırakılmalıdır. Membranlar hizalı bir biçimde ayarlanmalı ve üst üste gelecek şekilde yere serilmelidir. Birleşme yerlerinde yapıştırma LPG’li şalumo alevinden yararlanılarak gerçekleştirilir. Zift gibi eriyerek zemine iyice yapışan bitümlü membran, spatula ya da mala yardımıyla bastırılarak sabitlenmelidir.

Temel yalıtımında 1. kat olarak serilen membranlar, yapı taşıyıcı sisteminin temel tabanındaki düşük dozlu grobeton tabakası arasında oluşacak deformasyondan etkilenmemesini sağlamak için sadece bini yerlerinden yapıştırılır. Uygulama perde yüzeyinde yapılacak ise toprakla temas etmesi muhtemel tüm yüzeylerde membranın her iki katmanında da tam yapıştırma yapılması gereklidir. Bini yerlerinde yapıştırma, LPG gazı kullanan şalumo alevinin modifiye bitümü (membranı) eritmesine sebep olacak ısıtma işlemi sonucu gerçekleşir. Yapışma işlemi tamamlandıktan sonra eriyen bitüm bini noktalarında taşırılmalı ve taşırılan bölüm (Cam tülü ya da polyester keçe ortaya çıkmayacak şekilde) spatula veya mala ile bastırılmalıdır.

Çatı çevresi boyunca, baca diplerinde ya da rulo başlarında membran en az bir metre tam yapıştırılarak uygulanmalıdır. Arduvazlı tip membranların yan binileri arduazsız olarak hazırlanmış 10 cm. kalınlıktaki şeritler üzerine yapıştırılır. Baş binilerinde ise 15 cm’lik kısım ısıtılarak taşların mala yardımıyla yüzeyden kazınması gereklidir. Arduazlı ürünlerde eriyen bitüm bini yerlerinden taşırıldıktan sonra soğumadan üzerine arduaz taşı dökülmesi tavsiye edilir. Biniler mutlaka suyun akış yönü hesap edilerek uygulanmalı, membranlar suyun akış yönüne dik olarak serilmelidir. İmalat mutlaka düşük kottan başlatılmalıdır.

İkinci kat olarak uygulanacak membran katmanı, 1. katmana tamamen yapıştırılmalı ve bini bölgeleri şaşırtılarak uygulanmalıdır. Her iki katman da kesinlikle aynı yönde uygulanmalı, örgü biçiminde uygulama yapılmamalıdır. Yalıtımı delip geçen yapı elemanlarının, yalıtımın bu elemanlara bağlanmasını sağlayacak biçimde flanşları bulunmalıdır.

Uygulama, tamamlandıktan sonra yırtılma, delinme, yaşlanma (arduvaz, lamine alüminyum gibi yüzeyi kaplı ürünler hariç) vs. nedenlerden dolayı üzeri kapatılarak mutlaka koruma altına alınmalıdır. Doğru yapıştırma sıcaklığı, membranın üzerine lamine edilmiş olan ısıl hassasiyete sahip polietilen film tabakasının şalümo ateşi temasıyla erimesi anında gerçekleşir. Kumlu yüzeylerde ise şalumo alevinin tutulduğu kumlu yüzeyin parlak bir hal alması yapıştırma için uygun sıcaklığa ulaşıldığını gösterir.

Adil VERAL
Bonus Yalıtım
Su Yalıtımı Ürün Yöneticisi