Blog

Binalarda Tek Yüz Perde Su Yalıtım Detayı

Binalarda Tek Yüz Perde Su Yalıtım Detayı

Günümüz sosyal yaşam ve iş formunun getirdiği zorunluluk olan kentsel yaşam alanlarındaki yoğunluk sebebi ile konutlarımız daha büyük oturumlu ve daha yüksek olarak inşaa edilmektedir.

Birlikte yaşama alanlarımızın kurgulandığı kent arazilerinin maddi değeri de bu sebeple zaman içerisinde ciddi artış göstermiştir. Ayrıca birlikte yaşamın getirdiği bir diğer zorluk da otopark yönünde yaşanmaktadır. Zaruri ihtiyaç halini almış olan araç kullanımı beraberinde park yeri sorununu da getirmiştir. Öyle ki, bazen konutlarda daire başına iki araçlık ihtiyaç dahi gereklilik arz etmektedir. Bu sebeple konut ya da işyeri projelendirilmesinde otopark alanı konusunda yerel yönetimlerin şart koştuğu kurallar ortaya çıkmıştır.

Tüm bu ihtiyaçlar neticesinde, son yıllarda arazi fiyatlarının yüksek değerde oluşu ve otopark alanı zorunluluğu sebebi ile tapuda görünen alanın tamamına projelendirme yapılması gerekliliği ortaya çıkmıştır. Arazinin tamamının kullanımı, bitişik nizam ya da yakın yapılaşma sebebi ile temel ve perde su yalıtımı tekniği de değişim göstermiştir. Temel altında drenaj sistemi çok daha dikkatli kurgulanmak zorunda ve tek yüz perde şeklinde açılan hafriyat sebebi ile bina perdelerinin su yalıtımı da o denli önem taşımaktadır. Birbirine yakın inşa edilen binalar sebebi ile araç yolları, yürüme yolları, rekreasyon alanları ve açık otoparklar sebebi ile açık toprak alan nerede ise kalmadığından, atmosferik ortamdan kaynaklanan yağış suları yeraltına serbest hareket edemediğinden yönlendirilmeleri gerekmektedir.

Proje ve inşa konusunda bu tip değişiklikler karşısında yalıtım teknolojileri de değişkenlik göstermiş, üreticiler de yeni detaylara uygun hem son kullanıcıları hem de kendilerini emniyetli tarafta tutacak yeni ürün geliştirme eğiliminde olmuşlardır.

Uzun yıllardır su yalıtımı sektöründe tercih edilen ve çok yoğun olarak kullanılmakta olan bitümlü (serilebilir) membran sistemlerinde de teknolojik değişimler gerçekleşmiştir. Konvansiyonel bitümlü membranlar olası delinme risklerinde üzerlerinde bulunan radye ya da tek yüz betonarme perdelerde riskler oluşturmaktadır. Olası su kaçaklarında; suyun hareket edebileceği cidarlar oluşturmaları sebebi ile radyelerde asansör kovalarına, tek yüz betonarme perdelerde de iç mahallere problem yaratabilmektedirler. Tüm bu olumsuz durumları elimine etmek adına, membran sistemleri son yıllarda farklı gelişimler göstererek, EN 1928 normunda PROOF SİSTEM adı altında yeniden dizayn edilmişlerdir.

Proof Sistemler; tek kat uygulama prensibine göre geliştirilmiş olup, özel taşıyıcı donatılar ihtiva edip, bünyelerinin tamamında bulunan özel bir kimyasal ve bir yüzlerinde özel silis kumu kaplanmış olarak üretilirler. Uygulama sonrasında üzerlerine temas eden taze betonarme yapıda oluşan hidratasyon ısı ile aktive olan bu kimyasal malzeme ve üzerlerine kaplanmış olan özel silis kumu sayesinde; taze beton ile önce mekanik sonrasında da (basınç altında) kimyasal bağ kurmak sureti ile monoblok bir yapıya ulaşırlar. Böylece; olası bir delinme ya da zafiyet durumunda kaçak su sadece deforme olan alanda tecrit edilerek (yanal migrasyon) radye altında hareket etmesi engellenmiş olur. Bu sayede hem su yalıtımı performansı arttırılmış hem de korozyona yönelik maksimum önlem alınmış olur. Gro-beton üzerinde kullanılması gerekli standartlara bağlanmış olan (EN 1372 – ASTM D5385 – ASTM D903) Proof sistemlerde kalınlık 4,5mm ve tek yüz perdelerde ise bir yüzü kendinden yapışkanlı 3,0mm olarak belirlenmiştir. Gro-beton üzerinde kullanılmak için dizayn edilmiş Proof Membranların; 1.si dokumasız polyester keçe ve 2.si de delinme değerini karşılamak amacı ile kompozit donatı ile toplamda 2 adet donatı ile üretilmiş olmaları gerekmektedir. Uygulanmaları da son derece kolay ve emniyetlidir. Bini hatlarında hem kendinden yapışkanlı bir kesit hem de şaloma alevi ile birleştirilecek 2.bir kesit ihtiva ederler. Dolayısı ile işçilik hatalarına mahal bırakmayacak bir birleşim söz konusudur.

TEK yüz perdelerde ise Proof Sistemler daha da fazla önem arz etmektedir. İfadelerimizin başında da bahsettiğimiz üzere inşai gereklilikler ve tam arsa kullanma ihtiyaçları sonucunda tek yüz perde detayı eski tarihlerden çok daha fazla karşımıza çıkmaktadır. Bu durumda su ve ısı yalıtımı uygulayabilmek için ya betonarme diyafram perde ya da çelik konstrüktif yapılar üzerine monte edilmiş OSB Levhalar ile oluşturulmuş bir ön perdeye ihtiyaç vardır. Resmi gazetede de yayınlanmış olan Binalarda Su Yalıtımı Yönetmeliği" dahilinde, ankraj başlıklarının tek yüz perde içerisinde yer almaması durumu bu tip bir dizaynı zorunlu kılmaktadır.

Betonarme diyafram perde ya da çelik konstrüktif yapılar üzerine monte edilmiş OSB Levhalar ile oluşturulan tek yüz perdelere, öncelikle şantiyenin detaylarına göre isteğe bağlı olarak XPS Isı Yalıtım Levhaları monte edilebilir iken zaruri olarak da (derinliğe göre gerekli basma değerinde) drenaj levhaları monte edilmelidir. Tekyüz perdede kendinden yapışkanlı olarak imal edilen 3,0mm kalınlığındaki Proof Membranlar, montajlı yapılan drenaj levhaların üzerine yerleştirilerek uygulanmalıdırlar.

Genel anlamda Proof Sistem esasına göre üretilerek sektöre sunulan membranların gerekli normlara uygun, proof olma özelliklerini sağlayan test raporlarına (akredite enstitülerinden) haiz olmaları; hem uygulayıcıları hem de son kullanıcıları su yalıtımı konusunda konforlu alanda tutmaktadır.

Yukarıda ifade ettiğimiz sosyal yaşamın getirdiği zorunluluklar çerçevesinde, su yalıtımı hakkında toplumsal bilinci yerleştirmek; yaşam alanlarımızdaki konforun arttırılmasına ilave olarak deprem hattı üzerinde yer alan yapılarda can güvenliğimizin de sağlanması açısından ciddi önem teşkil etmektedir.

Koray Bandak

RBS Ravago İnşaat Yalıtım Ürünleri A.Ş.
Su Yalıtım Danışmanı