Blog

UKS olarak ÜNİVERSİTELERİ ÖNEMSİYORUZ

UKS olarak ÜNİVERSİTELERİ ÖNEMSİYORUZ

UKS olarak ÜNİVERSİTELERİ ÖNEMSİYORUZ. İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Yapı İşleri Daire Başkanlığı ile yapılan teknik görüşmeler neticesinde, eski binaların teras renovasyonlarında SBS katkılı bitümlü örtü kullanılması önerilmiş ve detaylar idarece onaylanmıştır. Hazırlanan Teknik Şartnameye göre, 2 kat bitümlü örtü uygulamasına karar verilmiş, alt katta SBS katkılı cam tülü taşıyıcılı 3mm bitümlü örtü, üst katta ise SBS katkılı mineral taşlı bitümlü örtü uygulamasının sağlıklı bir çözüm olacağı sonucuna varılmıştır. İhale sonucuna göre alt katmanda Dynamic EC3000 üst katmanda ise Dynamic EP40K kullanılmıştır.