Blog

BONUS - BİTÜDER Röportajı

BONUS - BİTÜDER Röportajı

"Yalıtım bir lüks değil ihtiyaçtır. Her şeyden önce bizim gelecek nesillere olan borcumuzdur."

Yalıtım bir lüks değil, ihtiyaçtır, her şeyden önce bizim gelecek nesillere olan borcumuzdur. Yalıtım dendiğinde ilk akla gelen ısı yalıtımı oluyor. Aslında yalıtım, Isı, Su, Ses ve Yangın yalıtımı olarak dört başlıkta incelenebilir. Bu sebeple yalıtımı salt bir ısı yalıtımı olarak konumlamak yerine yapıların içinde yaşayanların konforuna hizmet eden, yapılarımızı korumak daha uzun ömürlü hale getirmek yanında içinde yaşayanların daha konforlu yaşayabilmesini sağlayan bir gerekliliktir şeklinde özetlemek pek de yanlış olmaz.

Bu dört hayati yalıtım içerisinde tekrar başa dönülme imkanı olmayan ve en başta bir kez en doğrusu ile yapılması elzem olan yalıtım türü, su yalıtımıdır. Yapı temel imalatı ile başlayıp perde, teras ve en son çatı yalıtımı ile son bulan su yalıtımı, topraklarında 24 bin 500 kilometre uzunluğunda canlı fay hattı bulunan ve nüfusun yüzde 71'i, topraklarının ise yüzde 66'sı deprem riski altında olan ülkemiz için can ve mal güvenliği açısından değeri tartışılmaz derecede önemlidir.

Yaşanan depremlerde gösterdi ki yapılarımız ne zaman olacağı bilinemeyen bir afete su yalıtımı konusunda hazır değil. Yapı stoğumuz doğru ürün, doğru uygulama ve doğru işçilik konusunda yetersiz.

1. Su yalıtımında bitümlü membranın taşıdığı önem ile ilgili nasıl bir değerlendirme yaparsınız?

Su yalıtımının önemi, binanın taşıyıcı sistemi içerisindeki demir donatının paslanmasını (korozyonunu) engellemesidir. Yapıya sızan su; yapıların taşıyıcı kısımlarındaki donatıları korozyona (paslanma) uğratarak yük taşıma kapasitesinin ciddi miktarlarda düşmesine, beton bütünlüğünün bozularak çatlak ve kırılmaların oluşmasına yol açmaktadır. Su yalıtımı olmayan binalar 10 yıl içerisinde taşıma kapasitelerinin %60'ını kaybetmektedir. Su yalıtımının en büyük yararı, binaların taşıyıcı sistemini korozyona karşı koruması ve depreme karşı daha güvenli olmasını sağlamasıdır.

Su yalıtımı bir problemle karşılaşıldığında geri dönülmesi tekrar tekrar düzeltilmesi mümkün olmayan bir uygulamadır bu sebeple iyi ve doğru olan ürün ve uygulama metotları ile yalıtımın yapılması önemlidir. Bitümlü Membran ise dünyada uygulaması en yaygın ve bilinen en başarılı su yalıtımı çözümüdür.

Bonus Yalıtım olarak, temelden çatıya kadar ülkemizin tüm iklim koşullarına uygun, şekilde geniş bir yelpazede tüm su yalıtımı çözümlerini üretmekteyiz.

2. Bitümlü membranları kullanım alanlarına göre değerlendirir misiniz? Kullanım alanlarını belirleyen faktörler nelerdir?

Su yalıtımında en bilinen ve en çok tüketilen ve uygulanan ürün olan bitümlü membranlar; kullanım yeri, iklim, bina tipi ve projeye göre en etkin ve en uzun ömürlü çözümleri sunar. Taşıyıcılar ise bina yükünün, su basıncının ve yapının diğer hesapları ile hangi iklim kuşağında yer aldığına göre, üzerine gelecek yükten yalıtımı bir bütün olarak korumak, toplam yalıtım alanında kullanılan örtülerin yırtılmaya ve kopmaya karşı direncini sağlamak için farklı tiplerde üretilir ve kullanılır. Taşıyıcı tipleri, iklim kuşaklarına göre kırılma dereceleri ve elastikiyeti ile birlikte değerlendirilmesi gerekir.

Özellikle çatılarda ise farklı taşıyıcılı tiplerinin ürünlerin çift kat uygulamada üst üste serilmesi ve tam yapıştırma yapılması ile daha üstün çekme kopma mukavemmeti sağlanabilir.

3. Su yalıtımı ihtiyacını ve bu ihtiyaca yönelik yeni sunduğunuz ürününüz Bonus Proof'u değerlendirir misiniz? Sektöre avantajları nelerdir?

Dört hayati yalıtımdan en önemlisi olan ve sorun yaşandığı zaman bir daha geri dönüşü asla olmayan su yalıtımı konusunu, tüm paydaşlara daha fazla değer katacak şekilde yeniden yorumladık.
Çağın gereklerine uyum sağlayarak, nitelikli bitümlü örtü ile üstün kaliteyi öne çıkaracak şekilde, Bonus Proof'u ürün gamımıza ve sektörümüze kazandırdık.

Yeni nesil bitümlü membran Bonus Proof'un, kendinden yapışkanlı yapısıyla, hem usta ve uygulayıcılara, zamandan ve uygulamadan tasarruf etme, hem müteahhit ve yüklenicilere, su yalıtımı uygulamalarında koruma betonu gerektirmediğinden zaman ve maliyet avantajı sunmaktayız.

Şöyle ki, çift kat membran uygulamaya göre toplam maliyete zaman ve tutar olarak bakıldığında yaklaşık %30-%40 aralığında bir maliyet avantajı sunmasının yanında zaman olarak uygulama süresini yarı yarıya azaltması ile her geçen gün uygulayıcı ve müteahhitler tarafında tercih edilebilirliğini arttırmaktadır.

Yüksek kalitede üretim yapabilme kabiliyeti olan hatlarda üretilebilen proof membranlar ile perde, temel yalıtımda yüksek kaliteli su yalıtımını yatay ve düşey uygulamalarda üstün performans ile sağlamaktayız.

4. Bonus Proof'u farklı kalınlıklarda ürettiniz. Kalınlık ihtiyaçları hangi faktörler belirliyor?

Doğru su yalıtımı çözümü için, farklı tip ve kalınlıklarda ürün çeşitliliği sunmak hayati önem taşır. Yapı temelleri derinleştikçe, su basıncı ve bina yükleri artar. Su yalıtımında kalınlıklar belirlenirken, uygulama yeri, uygulama yapılacak bina tipi, statik proje, temel derinliği, su basıncı gibi dış etkiler mühendislik hesaplamaları ile belirlenir. Ayrıca su yalıtımında kalınlıklar belirlenirken; toprak yapısı, iklim ve tasarım detayları da göz önünde bulundurulmalıdır.

Bu sebepledir ki, tek yüz perde de kullanılmak üzere Bonus Proof'u EP300V, yatayda ise Bonus Proof EP350H, Bonus Proof EP450H ve bunlara ek olarak Bonus Proof EP450H Çift Kat Taşıyıcılı ürünümüz ile de farklı alternatiflerde, yukarıdaki bütün parametrelere uygun ve her türlü ihtiyaca yönelik hizmet sunmaktayız. Özel kumlu yüzeyi ile betona tam yapışma sağlayan Bonus Proof, kalıcı ve yüksek yapışkanlığı ile kolayca uygulanır. Koruma betonu da gerektirmediğinden, ekstra maliyet ve işçilik avantajı sağlar.

Yeni nesil su yalıtımında talep edilen Bonus Proof, soğukta bükülme -20 ⁰C esnekliği ile tam koruma sağlarken, yırtılma ve delinmelere karşı da dayanıklıdır.

5. Bonus Yalıtım müşteri beklentileri ve taleplerini nasıl ele alıyor? Ar-Ge faaliyetlerini nasıl yürütülüyor?

Her ne kadar üstün yapıda bir Ar-Ge ekibiniz, deney ve test cihazlarınız olsa da birinci öncelikli konu; gelen talebi doğru tariflemek ile başlar. Bu noktada yalıtım için istenen teknik şartların ve talebin doğruluğunu tariflemek bir ürün üretmekten daha değerli ve önceliklidir.

Her ne kadar bir mühendislik ve hesaplama ile çözülebilecek bir problem gibi dursa da üreticinin deneyimi ve geçmiş örneklemeleri ile etraflıca değerlendirilerek en makul ürüne yönlendirilmesi su yalıtımı için hayati önemdedir.

Dolayısıyla bir ürüne Ar-Ge yapmaktan çok, ihtiyacı doğru tanımlamak Ar-Ge sürecimizin en can alıcı ve üzerinden en sıkı durduğu noktadır. Çünkü markamız her türlü nitelikli bitümlü membranı en üstün kalitede üretebilecek kabiliyettedir. Bu noktada dünyanın çeşitli coğrafyalarında farklı kalınlık, çekme kopma değerleri ile kırılma derecelerine uygun birçok çözüm ürettik, üretmeye de devam etmekteyiz.

6. Son olarak eklemek istedikleriniz var mıdır?

20 yılı aşkın tecrübesi ile Yalıtım Sektörünün %100 Yerli Sermayeli Türkiye'nin Lider Markası ve İhracatçısı ERYAP Grup, 150.000 m²'yi aşan üç üretim tesisinde; dış cephe kaplama sistemleri, ısı, su, ses ve yangın yalıtım malzemeleri ve polimer kapı ve pencere sistemleri üretimi gerçekleştirmektedir.

BONUS markasıyla 2007 yılının son çeyreğinde İstanbul Silivri tesislerinde Bitümlü Su Yalıtım Örtülerinin üretimine başlayarak, su yalıtımı sektöründe de yerini almıştır.

Gelişen pazar beklentileri ve standartları doğrultusunda yüksek kalitede ürün geliştirmeye önem veren Eryap Grup İştiraki Bonus Yalıtım, sektör ihtiyaçlarını görebilen, yenilikçi yaklaşımı ile Bonus Proof ürünü ile de diğer ürünlerinde olduğu gibi kaliteden ödün vermeyerek "Yalıtımın İyisi" olmaya devam ediyor.

BONUS Hakkında;
20 yılı aşkın tecrübesi ve uzman ekibiyle birlikte inşaat endüstrisine hizmet veren Eryap Grup iştiraki BONUS, Silivri ve Hendek fabrikalarında, ısı, su, yangın ve ses yalıtımında XPS, Taş yünü, Membran ürünleri ile yalıtım sektörünün tüm ihtiyaçlarını karşılıyor.

Türkiye'nin 81 ilinde yaygın bayi ağı ile hizmet sunan BONUS; 62'den fazla ülkede kurmuş olduğu güçlü işbirlikleri ile ürünlerini yurt dışında da müşterileri ile buluşturmaktadır.

Gelişen pazar beklentileri ve standartları doğrultusunda yüksek kalitede ürünler geliştiren Eryap Grup iştiraki BONUS, ürün – hizmet – yaşam döngüsü sorumluluğu kapsamında doğaya dost, çevresel risk faktörlerini gözeten, enerji kaynaklarının doğru kullanımını öngören stratejik modelini ileri taşımak için kararlılıkla çalışmaktadır. Ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasına katkıda bulunmak amacıyla, teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek ve yeni yatırımlar yaparak, kaliteli mal ve hizmet üretme misyonu ile sektördeki liderliğine devam ettirmektedir.

Tolga Ceylan
Eryap Grup Satış ve Pazarlama Müdürü