BİTÜDER, SEKTÖREL BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI DEVAM EDİYOR

BİTÜDER, SEKTÖREL BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI DEVAM EDİYOR

BİTÜDER, SEKTÖREL BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI DEVAM EDİYOR

Su yalıtımın önemi, mevzuatları, detayları, doğruları ve yanlışları, Müşavir Firmalarla ile bir kez daha masaya yatırıldı.

Yer altı suları, yağmur, kar gibi herhangi bir yoldan yapılara sızan su, donarak veya kimyasal tepkimelere girerek, donatının özelliğini yitirmesine ve korozyona, yani paslanmaya neden oluyor. Oluşan korozyon ise yapıların taşıyıcı sisteminin çürümesine ve zamanla zayıflamasına sebep oluyor. Su yalıtımı olmayan binalarda 10 yıl sonra donatı başlangıçtaki taşıma kapasitesinin, belli koşullarda yaklaşık olarak yüzde 66'sını korozyon nedeniyle kaybediyor. Oysa su yalıtımı, binaları suyun zararlı etkilerinden koruyarak güçlü olmasını sağlıyor.

Bitüder Su Yalıtımı ile ilgili Sektörel Bilgilendirme Seminerlerine önem veriyor

Su yalıtımında doğru ürün seçimi ve doğru uygulamanın hayati önem taşıdığına vurgu yapmak amacı ile sektör paydaşları ile bir araya gelerek bilgi paylaşım toplantılarına önem veren Bitüder, yılın son aylarında karar mekanizmalarında önemli rolleri olan Müşavir firmaların teknik personellerine yönelik bilgilendirme seminerleri yapıyor. Su yalıtımının maliyeti toplam bina maliyetinin sadece yüzde 3'ü kadar. Pişmanlık yalıtımı ile sonradan yapılmaya çalışılan düzeltmelerin maliyetinin çok daha yüksek olduğunu yapılan teknik sunumlarda aktaran Bitüder, proje aşamasında detaya uygun malzeme seçiminin önemini hatırlatıyor. Depremde ayakta kalacak güvenli binalar inşa etmek istiyorsak sağlıklı su yalıtımı uygulamasına dikkat edilmesini gerektiğini, malzeme seçimi kadar uygulama kalitesinin de sağlıklı sonuç almak için önemli olduğu vurgulanıyor.

Ankara ve İstanbul'da yapılan bu toplantıların önümüzdeki yıl da devam edeceğini söyleyen Bitümlü Su Yalıtımı Üreticileri Derneği (BİTÜDER) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Çolakoğlu, yapısı gereği su geçirmezliği en üst düzeyde olan, en uzun ömürlü malzemenin bitümlü su yalıtımı örtüleri olduğunu söyledi. Bitümlü su yalıtımı örtüsü seçerken de mutlaka Ulusal ve Uluslar arası Standartlara Uygunluk Belgesi bulunan kaliteli ürünleri tercih etmek ve işin uzmanlarına uygulama yaptırmak gerektiğini vurgulayan Çolakoğlu, SU YALITIMI'nın sağlıklı yapılabilmesi için doğru ürün seçimi ve sağlıklı uygulama konusunda BİTÜDER'in karar mekanizmaları olan kurumlarla işbirliği içinde, bazı çalışmalar başlattıklarını, sektör derneği olarak Standartlara uygun malzeme üretimi, kaliteli malzeme seçimi ve doğru uygulama konularında Bitüder olarak takipçi olacaklarını açıkladı. Yeni Binalarında Su Yalıtımı uygulamalarının hem ürün kalitesi hem de uygulama kalitesi açısından bina ömrünü uzatacak, yapı güvenliğine destek olacak şekilde yapılması için, Müşavir ve müteahhit firmaların çok önemli rolleri olduğuna, paydaşlarımıza bu konularda her türlü çalışma ve teknik destek sağlamaya devam etmeye hazır olduklarını da sözlerine ekledi.

BİTÜDER Başkanı Kemal Çolakoğlu; "Deprem kuşağında yer alan ülkemizde geçmişte çok büyük acılar yaşadık. Bilinçsiz yapılaşma dolayısıyla çok şiddetli olmayan sarsıntılarda dahi evlerimiz yıkılıyor, ciddi oranlarda can kayıpları meydana geliyor. "Deprem kaybını minimum düzeye indirgemek için tüm binalarda standartlara uygun ürün ve uygulamalarla su yalıtımı yapılmalı" dedi.