BİTÜDER UYARIYOR !!! ''TAKLİT ÜRÜNLERDEN SAKININ''

BİTÜDER UYARIYOR !!! ''TAKLİT ÜRÜNLERDEN SAKININ''

BİTÜDER UYARIYOR !!! ''TAKLİT ÜRÜNLERDEN SAKININ''

Son zamanlarda piyasada, Derneğimiz Üyesi Sanayicilerin ürün ve markalarının taklit edildiği tespit edilmiştir. Bu kapsamda sektöre yayınladığımız basın duyurusunu bilginize paylaşır, ürün etiketlerinin daha dikkatli incelenerek, barkodunun üretici firma tarafından teyit edilmesinin talep edilmesini önemle rica ederiz.

Değerli Sektörü Paydaşlarına,

Bitüder, yalıtım sektöründe faaliyet gösteren, Bitümlü Su Yalıtımı Örtüsü üreten Sanayicilerin oluşturduğu ve Türkiye'de su yalıtımı alanında Standartlara uygun üretim ve uygulamaların yaygınlaşmasını sağlamaya çalışan bir Sektör Derneğidir. Derneğimiz, ulusal ve uluslararası standartlara uygun üretim yapılmasını sağlamayı, dolayısı ile su yalıtım pazarında sağlıklı büyümeyi ve sektörde haksız rekabeti engellemeyi hedeflemektedir.

Bu kapsamda son zamanlarda piyasada, Derneğimiz Üyesi Sanayicilerin ürün ve markalarının taklit edildiği tespit edilmiştir. 6769 sayılı Fikri Sinai Mülkiyet Kanunu'nun 30. Maddesi ile, başkasına ait marka hakkına iktibas veya iltibas suretiyle tecavüz ederek mal üreten veya hizmet sunan, satışa arz eden veya satan, ithal ya da ihraç eden, ticari amaçla satın alan, bulunduran, nakleden veya depolayan gerçek kişi ve tüzel kişi yetkilerinin hapis ve adli para cezası ile cezalandırılması gerektiğini düzenlemiş olup, ayrıca; söz konusu eylem nedeniyle 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 54.maddesi uyarınca maddi ve manevi tazminat davaları ile diğer yaptırımlarla karşı karşıya kalınabilecek olup, bu durumdan siz sektör paydaşlarımızın zarar görmemesi adına konu hakkında uyarıda bulunmak isteriz.

Bitüder olarak, dernek tüzüğümüzün verdiği görevler çerçevesinde, sahte ürünler konusunda sizleri uyarıyor, şantiyeye gelen ürünlerle ilgili bir tereddüt oluştuğunda Derneğimize başvurmanızı öneriyoruz. Ürün etiketlerinin daha dikkatli incelenerek etiketlerin, TS EN 13707, TS EN 13969 standartlarına uygunluğu ve varsa ürün barkodunun üretici firma tarafından teyit edilmesinin talep edilmesini de önemle rica ederiz.

Saygılarımızla,

Kemal Çolakoğlu
Bitüder Yönetim Kurulu Başkanı