BİTÜDER SEMİNERLERİ DEVAM EDİYOR

BİTÜDER SEMİNERLERİ DEVAM EDİYOR

BİTÜDER SEMİNERLERİ DEVAM EDİYOR

Yeni "Su Yalıtımı Yönetmeliği" detayları Konya Seminerinde ele alındı

Bitümlü Su Yalıtımı Üreticileri Derneği (BİTÜDER) ve İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Konya Şubesi tarafından ortaklaşa düzenlenen seminer 24 Temmuz'da İnşaat Mühendisleri Odası Konya Şubesi Şehit Ömer Halisdemir konferans salonunda gerçekleşti. "Binalarda Su Yalıtımı ve Kalite Denetimi" konulu eğitim seminerinde, BİTÜDER Genel sekreteri Meltem Yılmaz, Su Yalıtımı konusuyla ilgili mevcut mevzuat, malzeme ve uygulama kalitesi, kalite denetimi gibi konu başlıklarını detaylı sunumlarla katılımcılara anlattı. Statik hesapların deprem risklerine göre yapılmasının tek başına yeterli olmayacağını belirten Meltem Yılmaz binanın ekonomik ömrü boyunca, yapı güvenliğinin korunması gerektiğine dikkatleri çekti. İnşaat Mühendisleri odası Konya Şubesi üyelerinin yanı sıra Çevre ve şehircilik İl Müdürülüğü teknik personelleri ile, bölgede faaliyet gösteren Yapı Denetim Firma personellerinin ve Belediye katıldığı toplantıda, yeni SU YALITIM YÖNETMELİĞİ'nin içeriğinin yanı sıra, Su Yalıtımı ile ilgili diğer mevcut mevzuatlar, uygulamalar, kullanılan malzemeler ele alındı. Ağırlıklı olarak yeni yönetmeliğin projelere getirdiği yeni tasarım ve uygulama kuralları paylaşıldı.

Korozyonun bina statiği üzerinde olumsuz etkilerini bilimsel çalışmalara dayandırarak anlatılan ve binalarda su yalıtım eksikliğinden kaynaklanan olumsuz örneklere yer verilen seminerde, sahada karşılaşılan problemler tartışıldı, son bölümünde katılımcıların soruları da yanıtlandı.

27.10.2017'de Resmi Gazetede Yayınlanan "Binalarda Su Yalıtım Yönetmeliği"nin inşaat sektöründe tasarımcıya, uygulayıcıya ve denetim mekanizmaları için getirdiği yenilikler konusunda paydaşları bilgilendirmeyi amaçlayan Bitüder, 2018'de de yurt genelinde Yönetmelikle ilgili bilgilendirme seminerlerine devam edecek.

BİTÜDER Seminerleri Devam Ediyor